MENU
PRODUCTS

MAJESTY Stylish Line Camo Boston Bag

MAJESTY Stylish Line Camo Boston Bag

스펙보기

MAJESTY T21 CAMO BB BK

스타일리쉬한 카모플라쥬 패턴을 MAJESTY 브랜드 만의 세련된 느낌으로 표현한 경량 보스턴백
소재 : 겉감1 : Polyester / 겉감2 : PU / 안감 : Polyester
사이즈 : W48*D24*H31cm
컬러 : BLACK

MAJESTY T21 CAMO BB NV

스타일리쉬한 카모플라쥬 패턴을 MAJESTY 브랜드 만의 세련된 느낌으로 표현한 경량 보스턴백
소재 : 겉감1 : Polyester / 겉감2 : PU / 안감 : Polyester
사이즈 : W48*D24*H31cm
컬러 : NAVY